Le Prix Ludovic-Trarieux


Nagroda im. Ludovica Trarieux 2004

“The award given by lawyers to a lawyer ”

 

 

O przyznaniu Ludovic Trarieux” 2004

 

nagrody 53-letniemu adwokatowi syryjskiemu

Akthamowi Naisse

przewodniczacemu Komitetu Obrony Wolnosci i Praw Czlowieka w Syrii,

 

Uroczyste wreczenie nagrody laureatowi odbedzie sie w dniu 8 pazdziernika 2004 w Brukseli.

 

 

 

W dniu 26 kwietnia 2004 r. w Paryzu w siedzibie tamtejszej Rady Adwokackiej przy Place Dauphine odbylo sie posiedzenie jury, którego zadaniem bylo przyznanie dorocznej nagrody dla najbardziej zasluzonego adwokata w obronie praw czlowieka. Nagroda ta przyznawana jest poczawszy od roku 1985 z inicjatywy ówczesnego dziekana Rady Adwokackiej w Bordeaux, znanego adwokata Bertranda Favreaux. Od dwóch lat przyznaje ja Instytut Adwokatów Europejskich na Rzecz Praw Czlowieka (jego czlonkiem jest Instytut Praw Czlowieka przy NRA), którego adw. Favreaux jest prezydentem, a nizej podpisany ma zaszczyt byc wiceprezydentem. Przyznawana co roku nagroda w wysokosci 5000 euro nosi imie francuskiego adwokata z Bordeaux Ludovica Trarieux (1840–1904), dziekana tamtejszej Rady Adwokackiej w latach 1877–1878, senatora i pózniejszego ministra sprawiedliwosci Francji a takze twórcy w roku 1898 Ligi Francuskiej dla obrony praw czlowieka i obywatela. Pierwszym laureatem nagrody byl w roku 1985 Nelson Mandela.

 

W tym roku nominowanych do nagrody im. Ludovica Trarieux bylo 12 prawników, m.in. z Rosji, Turcji, Syrii, Indii, Palestyny, Kolumbii. Po burzliwej dyskusji jury skladajace sie z wybitnych adwokatów europejskich, w tym m.in. bylych dziekanów paryskiej i brukselskiej rady adwokackiej zdecydowalo o przyznaniu nagrody 53-letniemu adwokatowi syryjskiemu Akthamowi Naisse, obroncy praw czlowieka, przewodniczacemu Komitetu Obrony Wolnosci i Praw Czlowieka w Syrii, wiceprzewodniczacemu Arabskiej Komisji Praw Czlowieka.

 

 Za swoja dzialalnosc byl kilkakrotnie aresztowany, ostatni raz w dniu 13 kwietnia 2004 pod zarzutem podwazania zasad rewolucji: jednosci arabskiej, wolnosci i socjalizmu, za co grozi mu kara do 15 lat wiezienia. W roku 1992 adw. Aktham Naisse zostal skazany na kare 9 lat wiezienia w procesie uragajacym wszelkim zasadom sprawiedliwego procesu za jego pokojowa dzialalnosc na rzecz przestrzegania praw czlowieka w Syrii. Przed rozpoczeciem procesu przed Najwyzszym Sadem Bezpieczenstwa byl torturowany, jego adwokaci nie mogli z nim sie kontaktowac, jak tez nie udzielono im stosownego czasu na przygotowanie obrony. Oskarzenie opieralo sie w glównej mierze na jego wymuszonym torturami przyznaniu sie do winy. Od czasu wyjscia z wiezienia Aktham Naisse jest nekany ciaglymi wezwaniami na policje, zainstalowano mu podsluch telefoniczny, zatrzymuje sie kierowane do niego listy.

 

 Niezwlocznie po przyznaniu nagrody Prezydent Instytutu Adwokatów Europejskich na Rzecz Praw Czlowieka adw. Bertrand Favreaux wystosowal do Prezydenta Syryjskiej Republiki Arabskiej apel o natychmiastowe uwolnienie adw. Akhtama Naisse.

 Uroczyste wreczenie nagrody laureatowi odbedzie sie w dniu 8 pazdziernika 2004 w Brukseli.

zakonczenie obrad jury, podczas uroczystego obiadu mial miejsce akcent polski; adw. Favreaux wzniósl toast z okazji majacego nastapic za kilka dni wstapienia Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Wojciech Hermelinski.

http://www.adwokatura.pl/aktualne___17082004_P562004_prawaczlowieka8.htm

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN BAR HUMAN RIGHTS INSTITUTE

(IDHAE) ,

HUMAN RIGHTS INSTITUTES OF THE BAR OF BORDEAUX,

HUMAN RIGHTS INSTITUTE OF THE BAR OF PARIS,

HUMAN RIGHTS INSTITUTE OF THE BAR OF BRUSSELS